© 2014 AGORA Individ och Ledarskap AB   •    STOCKHOLM  08-545 156 50    •    GÖTEBORG