COACHING >

 

Coaching - utvecklas i din yrkesroll


Agora ställer höga krav på sina konsulter som har bakgrund inom olika kompetensområden samt mångårig erfarenhet av att leda människor i förändringsprocesser. Flertalet har egen ledarerfarenhet och samtliga har även någon form av beteendevetenskaplig utbildning.

Agora är ett nätverk av underkonsulter samt anställda projektledare. Därför finns möjlighet till stora variationer i volym och möjlighet att ta emot större uppdrag med kort varsel.

Agora

Coaching

Executive coaching