COACHING >

 

Coaching

Coaching r som ett stöd för chefer/ledare som vill utvecklas i sin yrkesroll.
Samtal sker med en av Agoras konsulter och tillsammans tas konkreta ledarskapsfrågor upp från den egna verksamheten och ledaren får stöd till egen reflektion och idéer till alternativa lösningar. Genom att i coachsituationen testa olika förhållningssätt, ges perspektiv och underlättas val av olika alternativa vägar att lösa en fråga.
Den ökade medvetenheten utvecklar det egna ledarskapet och genomslagskraften.

Individuella program
Individuella program omfattar ofta 8 ggr med möte var 3: e-4: e vecka samt ett första behovsinventerande möte. Coacher matchas efter individuella önskemål och behov.

Kombinerat grupp- och individuellt program
Dessa program innebär oftast att gruppen träffas 7-9 dagar över ett år, 1-2 dagar per tillfälle. 2 individuella coachtillfällen läggs mellan grupptillfällena. Varje ledare får då feedback och reflektioner kring sin roll och sitt agerande både i ledningsgruppen och i den egna gruppen.

Programmen kan kombineras med tester som Stressprofilen och/eller Myers Briggs Type Indicator.