AGORAS KONSULTER >

 

Agora ställer höga krav på sina konsulter som har bakgrund inom olika kompetensområden samt mångårig erfarenhet av att leda människor i förändringsprocesser. Flertalet har egen ledarerfarenhet och samtliga har även någon form av beteendevetenskaplig utbildning.

Agora är ett nätverk av underkonsulter samt anställda projektledare. Därför finns möjlighet till stora variationer i volym och möjlighet att ta emot större uppdrag med kort varsel.

Gunilla Tegell Olle Hallgren Ulla-Britt Åstrand Pia Fahl Blomqvist

Gunilla Tegell

Olle Hallgren Ulla-Britt Åstrand Pia Fahl Blomqvist