MANAGEMENT >

 

Executive coaching för företagsledare

Väldigt ofta handlar coaching på företagsledande nivå om hur du som ledare kommunicerar visioner, mål och åtgärder i en förändring. Hur värderingar, etik, företagskultur styr val av väg men samtalen kan också handla om hur du kan öka organisationens performance, hantera en uppkommen krissituation eller en organisation med hög stressnivå.

Agora erbjuder två typer av coachingprogram:

1. Företagsanpassade, individuella samtal där enstaka personer eller flera från ledningen deltar. Varje deltagare har sin personliga coach som väljs efter varje ledares egna behov och önskemål. Samtalen genomförs externt i strikt konfidentiell lokal där du är ensam besökare. Omfattning 2-4 tim. per tillfälle. Oftast 5-8 ggr så ofta som förändringen kräver.

2. Mindre grupp där Agora matchar ledare från olika verksamheter till en samtalsgrupp. Här berikar möten med andra branscher och andra kulturer och du få flera olika perspektiv på ledarrollen från andra i liknande situation. Vi arbetar naturligtvis strikt konfidentiellt i gruppen och konkurrerande verksamheter väljs bort. Även här väljer vi en konfidentiell och lugn miljö. Vid varje tillfälle har du en egen tid där du är i fokus och får feedback och synpunkter från konsult och deltagare. Resten av tiden är ditt lärande och din inspiration att höra på andra samt att ge feedback, vilket oftast ger minst lika mycket. Omfattning en heldag, en dag per månad, 5-8 ggr.

Bland våra kunder märks t ex Socialstyrelsen