COACHING >

 

Executive coaching

Executive coaching är att tillsammans med någon av våra seniora konsulter arbeta med fall från den egna verksamheten, Du får återkoppling och val av förhållningssätt, Du får idéer till alternativa lösningar, Du lär om olika företagskulturer och hur det påverkar ledarskapet och Du får teorier och modeller. Arbetssättet är processinriktat och varje ledares och företags program skräddarsys. Agoras Executive coaching - program kan ske både i grupp och individuellt.

Läs mer…