GUNILLA TEGELL VD >

 

Gunilla Tegell

Civilekonom och leg. sjuksköterska. Utbildad vid GestaltAkademins 4-åriga organisationsutbildning i ledarskap och konsultativt förhållningssätt.

Gunilla Tegell har egen ledarerfarenhet från större förändringar, uppköp samt sammanslagningar. Gunilla föreläser/utbildar i ledarskap & coaching vid universitet och för olika gestaltutbildningar samt driver ett forskningsprojekt som har visat att det går att mäta effekt av coaching. Frågor som är viktiga för Gunilla är ett hälsosamt ledarskap så att chefer, ledningsgrupper och företag når bra resultat.<<<Bakåt