KARRIÄRUTVECKLING/OUTPLACEMENT >

 

Karriärutveckling - ett sätt att komma vidare i din yrkesroll

Agoras mål för karriärutveckling är att hitta en balans mellan individens behov och yrkesrollens krav. Resultatet blir en ökad motivation och kraft hos individen. För företaget bidrar karriärutveckling till en större effektivitet och lönsamhet och större möjligheter att hitta rätt person för rätt arbete.

Läs mer…

Outplacement – ett nytt, rätt arbete på kortast möjliga tid

Agoras mål för outplacement är att stödja chefer och specialister till ett arbete med rätt innehåll, på rätt nivå och inom rätt bransch på kortast möjliga tid.

Läs mer…