KARRIÄRUTVECKLING/OUTPLACEMENT >

 

Karriärutveckling - ett sätt att komma vidare i din yrkesroll

Agoras mål för karriärutveckling är att hitta en balans mellan individens behov och yrkesrollens krav. Resultatet blir en ökad motivation och kraft hos individen. För företaget bidrar karriärutveckling till en större effektivitet och lönsamhet och större möjligheter att hitta rätt person för rätt arbete. Att diskutera med en erfaren och kvalificerad samtalspartner utanför den egna organisationen medvetandegör och ger perspektiv på den egna kompetensen, förhållningssättet, beteendemönstret och utvecklingsmöjligheterna. Detta bidrar till tydlighet och större genomslagskraft.

Innehåll och omfattning av ett karriärutvecklingsprogram är individuellt och skräddarsys efter individens och företagets behov. Vårt nätverk av konsulter med olika bakgrund och specialinriktning möjliggör bästa tänkbara matchning för varje individ.

Exempel på frågeställningar som kan tas upp är:
- Vilka är mina drivkrafter och hur påverkas jag av olika situationer och miljöer?
- Vari ligger min kompetens och vilka områden vill jag utveckla?
- Vilka är mina arbetsmässiga och privata mål?
- Hur väl överensstämmer arbetets krav och utformning med mina drivkrafter och mål?
- Hur kan jag bidra till en positiv förändring av min situation?

Läs mer om: Modulprogram för Karriärutveckling

Välkommen att kontakta Agora för ett förutsättningslöst samtal för förslag på ett skräddarsytt program för just dina behov och önskemål!