MANAGEMENT >

 

Profil deltagare
Du arbetar i företagsledande befattning eller motsvarande i börsföretag, statlig myndighet eller i kommun och står inför en förändring av din arbetssituation som kan innebära att du lämnar nuvarande arbetsgivare.

Arbetsform
Du lägger upp din egen samtalsserie och möter din personliga rådgivare under maximalt tre månader. Mötena äger rum i strikt konfidentiell miljö, centralt i Stockholm, Malmö eller Göteborg.

Syfte och mål
För deltagaren
Samtalen innebär att du tillsammans med en coach diskuterar strategi och taktik för hur du på kortast möjlig tid hittar ett nytt rätt arbete. Innehållet i samtalen skräddarsys efter vad du behöver göra för att nå dina mål. Deltagaren ges möjlighet till:

- kompetensinventering
- assessment
- utveckling av personliga strategier: vad vill jag, kan jag och ska jag göra i nästa roll
- formulering av handlingsplan
- personlig marknadsföring

Söker du arbete utomlands
Agora ingår i ett internationellt nätverk av karriärkonsulter med 120 kontor i samtliga världsdelar. För dig som vill arbeta utomlands finns möjlighet genomföra en del av programmet i det land där du vill arbeta. Det kostar inget extra att anlita någon av våra kolleger utan ingår som en service för dig. Tillkommer gör rese- och hotellkostnader.