KVALITETSSÄKRING >

 

Vi vill att de tjänster som vi tillhandahåller ska hålla en hög kvalitet vad gäller innehåll och leveranssäkerhet samt motsvara de krav och förväntningar varje uppdrag ställt.

Konsulternas kompetens
Konsulterna i Agoras nätverk har mångårig erfarenhet från kvalificerat arbete och examen inom det beteendevetenskapliga området. I alla uppdrag matchar Agora den eller de konsulter som anses mest lämpade för varje uppdrag. Detta är en kvalitetshöjande effekt av att kunna välja från ett nätverk jämfört med anställda där valet ibland behöver utgå från att belägga den som har tillgänglig tid och kanske inte alltid bäst kompetens i det enskilda uppdraget.

Projektledning och avstämning
Varje konsultinsats och uppdrag följs av en projektledare som ansvarar för uppdragets genomförande gentemot uppdragsgivaren. Detta möjliggör att uppdraget hela tiden kan anpassas efter vad som händer i processen samt att tidsplaner och budgetramar följs. Coacherna har egen coaching på coachprocessen i syfte att definiera kultur, styrkor och hinder i organisationen. Projektledaren lämnar sedan feedback till ledningen om vad coacherna har uppfattat. Detta kan sedan användas på två sätt; av coacherna i möte med ledare och av ledningen för att förändra och utveckla organisationen, men också för att stödja coachingprocessen.

Utvärdering
Efter varje uppdrag genomförs en skriftlig utvärdering av innehåll och resultat som används för att förbättra verksamheten. Alla överenskommelser med kunden om leverans, deltagande i inbokade möten och tids - och budgetramar hålls. Ändras förutsättningarna underrättas kunden omedelbart och en ny överenskommelse träffas.