MANAGEMENT >

 

Skräddarsydda uppdrag för företagets högsta ledning

Här vänder vi oss till dig som arbetar på företagsledande nivå i börsbolag, statlig myndighet eller landsting. Du och din organisation möter Agoras seniora konsulter som bollplank för coaching, karriärrådgivning, teambuilding och/eller organisationsuppdrag. Uppdragen skräddarsys efter en genomlysning av företagets visioner, mål samt önskat resultat. Som underlag används ofta också intervjuer med ledare och medarbetare i den egna organisationen i omfattning beroende på det tänkta uppdraget.

Vi arbetar i olika typer av konsultuppdrag och den gemensamma nämnaren är förändringsledarskap.

Agora


Executive coaching för företagsledare

Karriärrådgivning för företagsledare