OUTPLACEMENT >

 

Modulprogram, 3 månader

I Agoras modulbaserade program har du själv möjlighet att välja delar av ett 6-månadersprogram utifrån dina egna önskemål och inom ramen för ett bestämt antal timmar. Programmet genomförs under en 3-månadersperiod och bygger huvudsakligen på individuella samtal men kan varieras med kortare coachtillfällen via telefon och e-post. Tillsammans med en projektledare på Agora gör du ett val bland följande moduler:

 • Introduktion och planering
 • Avsluta tidigare arbete
 • Resursinventering
 • Kartläggning av ledarstil
 • Personlighetstest
 • Stresshantering
 • Målbild och handlingsplan
 • Ansökningshandlingar
 • Intervjuträning
 • Internet vid jobbsökning
 • Starta-eget-support
 • Kontor