OUTPLACEMENT >

 

- nytt, rätt arbete på kortast möjlig tid

Agoras mål för outplacement är att stödja chefer och specialister till ett arbete med rätt innehåll, på rätt nivå och inom rätt bransch på kortast möjlig tid. Agoras outplacementprogram kännetecknas av:

  • individuellt utformat program med personlig matchning av konsulter
  • stort fokus på stöd till rätt arbete, dvs. en långsiktigt hållbar lösning
  • seniora, erfarna konsulter

Genom samtal med en erfarna och kvalificerade konsulter ges perspektiv på tidigare arbetssituationen samt insikt om den egna kompetensen, beteendemönster och utvecklingsmöjligheter. Agora hjälper också till med personlig marknadsföring samt ger tips och vägvisning på dagens arbetsmarknad. Detta sammantaget bidrar till ökad tydlighet och därmed större genomslagskraft på arbetsmarknaden.

Läs mer om programmen:

Outplacementprogram, 6 månader ; individuellt anpassad och heltäckande program
Modulprogram ; ett komprimerat program utifrån dina egna önskemål


Välkommen att kontakta Agora för ett förutsättningslöst samtal för förslag på ett skräddarsytt program för just dina behov och önskemål!