OUTPLACEMENT >

 

Outplacementprogram, 6 månader

Individuellt anpassat program med tillgång till 2-3 konsulter och obegränsat antal timmar. Detta är Agoras ursprungliga program och som i de flesta omställningssituationer visat sig ge allra bäst resultat.

Nulägesanalys & handlingsplan - ökad självinsikt och fokus i arbetssökandet

 • Avsluta det tidigare arbetet känslomässigt
 • Kartläggning av drivkrafter, hinder och kompetens
 • Formulering av mål och konkret handlingsplan

Förändringshantering - insikt om beteendemönster samt motion för ökad energi

 • Individuell StressProfil med återkoppling och dialog kring den egna stresshanteringen och vilka konsekvenser det får för val av yrkesroll och företagskultur.
 • Träningskort på gym eller motsvarande

Karriärplanering - strategier för arbetssökande

 • Personlig profilering; CV och presentationsbrev
 • Intervjuträning med erfaren rekryteringskonsult eller motsvarande
 • Kartläggning och utveckling av det egna kontaktnätet
 • Tillgång till register över headhunter- och rekryteringsföretag
 • Referenser och arbetsbetyg
 • Förberedelse inför kontakter
 • Utvärdering av kontakter, arbetserbjudanden etc.
 • Starta Eget-stöd; marknadsundersökning, affärsplan och individuell
  coaching för att identifiera eventuella hinder för företagets möjligheter till överlevnad och en framgångsrik etablering

Tillgång till kontor - koncentration, socialt sammanhang

 • Möjlighet att boka eget kontorsrum som ger goda förutsättningar för ett koncentrerat arbete och ett socialt sammanhang.
 • Seminarier 1-2 ggr i månaden kring olika teman för inspiration och kontakt med andra programdeltagare