AFFÄRSIDÉ >                

 

Agora stödjer, utvecklar och stärker ledare och organisationer i förändringsledarskap på både strategisk och operativ nivå. Vi vill bidra till ett humanistiskt ledarskap där affärsmässighet, etik och värderingar är utgångspunkten för vår konsultativa insats.
Vi vill bidra till utveckling av ledarskapet genom individuellt skräddarsydda program som tar hänsyn till varje persons unika förutsättning och situation.

Agora är ett nätverk av konsulter med mångårig erfarenhet av förändringsarbete i organisationer, chefscoaching, karriärutveckling samt stress- och krishantering.

Våra kunder finns inom det privata näringslivet och inom statliga myndigheter. Vi genomför uppdrag för svenska organisationer i Sverige och utomlands.