ULLA-BRITT ÅSTRAND SENIORKONSULT>

 

Ulla-Britt Åstrand

MSc Gestalt in Organisations vid Derby University, EMBA vid Handelshögskolan i Stockholm samt Socionom med PA-inriktning. F.ö. certifierad i MBTI och i SMC: s ledarskapsprofil.

Ulla-Britt Åstrand har specialkompetens inom chefscoaching och utveckling av team och individer. Frågor som är viktiga för Ulla-Britt är att medverka till ett mer medvetet och tydligt chefs- och ledarskap. Att bidra till att visioner och mål leder till realistiska och konkreta resultat och att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv med utveckling av ledarskap, medarbetarskap och organisation.<<<Bakåt